การอบรมกิจกรรมบูรณาการการจัดการขยะในโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง [04 สิงหาคม 2563 20.27 น.] อ่าน 26
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนรร.บ้านแผ่นดินทอง [15 มิถุนายน 2563 16.33 น.] อ่าน 42
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน [04 ธันวาคม 2561 07.49 น.] อ่าน 117
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน [20 สิงหาคม 2559 09.06 น.] อ่าน 274
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [23 มิถุนายน 2559 08.59 น.] อ่าน 1985