ประกาศจากโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [30 เมษายน 2564 15.44 น.] อ่าน 68
ประกาศเสนอประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ในโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 [20 เมษายน 2564 13.21 น.] อ่าน 58
ประกาศขอเลื่อนการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ในการสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 เเละ ม.4 [22 พฤษภาคม 2563 16.03 น.] อ่าน 356
รายชื่อนักเรียนเพื่อสอบวัดความรู้พื้นฐาน ในการสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 เเละ ม.4 [21 พฤษภาคม 2563 20.38 น.] อ่าน 132
กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เเละมอบตัวนักเรียน [21 พฤษภาคม 2563 08.38 น.] อ่าน 65
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6 รายภาค) [17 เมษายน 2563 13.11 น.] อ่าน 166
โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ [17 เมษายน 2563 12.50 น.] อ่าน 290
ประกาศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ [24 มีนาคม 2563 19.38 น.] อ่าน 305
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา [23 พฤษภาคม 2561 12.41 น.] อ่าน 359
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการสอน จากงานวิชาการ [18 สิงหาคม 2560 01.52 น.] อ่าน 323