ประกาศขอเลื่อนการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ในการสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 เเละ ม.4 [22 พฤษภาคม 2563 16.03 น.] อ่าน 208
รายชื่อนักเรียนเพื่อสอบวัดความรู้พื้นฐาน ในการสอบเข้าเรียน ชั้น ม.1 เเละ ม.4 [21 พฤษภาคม 2563 20.38 น.] อ่าน 55
กำหนดการสอบวัดความรู้พื้นฐาน เเละมอบตัวนักเรียน [21 พฤษภาคม 2563 08.38 น.] อ่าน 39
โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6 รายภาค) [17 เมษายน 2563 13.11 น.] อ่าน 65
โครงสร้างหลักสูตร ม.ต้น โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ [17 เมษายน 2563 12.50 น.] อ่าน 78
ประกาศรับสมัครนักเรียนออนไลน์ [24 มีนาคม 2563 19.38 น.] อ่าน 228
แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา [23 พฤษภาคม 2561 12.41 น.] อ่าน 323
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการสอน จากงานวิชาการ [18 สิงหาคม 2560 01.52 น.] อ่าน 282
ประกาศแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 [27 กรกฎาคม 2560 01.46 น.] อ่าน 1931
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2559 [21 กรกฎาคม 2560 15.54 น.] อ่าน 1311