โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [07 กุมภาพันธ์ 2561 14.46 น.] อ่าน 273
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 [27 มกราคม 2560 16.34 น.] อ่าน 256
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ครูคณิตศาสต [25 มีนาคม 2558 12.39 น.] อ่าน 369
ประชาสัมพันธ์ facebook เผยแพร่กิจกรรมโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม [10 สิงหาคม 2557 11.55 น.] อ่าน 241
ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 [02 มิถุนายน 2557 21.40 น.] อ่าน 231
นโยบายด้านสุขภาพ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2557 [02 มิถุนายน 2557 21.27 น.] อ่าน 174
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [15 พฤษภาคม 2557 12.44 น.] อ่าน 407
เทศบาลตำบลแม่ต้าน และคณะมอบชุดให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม [27 มกราคม 2557 18.48 น.] อ่าน 1359
นักเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรับมอบเสื้อและผ้าห่มกันหนาวจากนายอำเภอท่าสองยาง [26 มกราคม 2557 20.48 น.] อ่าน 722