พิธีเดินสวนสนาม [28 มิถุนายน 2556 15.23 น.] อ่าน 2232
พิธีเดินสวนสนาม [28 มิถุนายน 2556 15.23 น.] อ่าน 145