พิธีไหว้ครูและคัดเลือกประธานนักเรียน [18 มิถุนายน 2557 12.51 น.] อ่าน 384