คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ [11 มีนาคม 2560 20.39 น.] อ่าน 618