วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งหลวง ออกบูธวันวิชาการ ณ มรภ.กาญจนบุรี [26 กุมภาพันธ์ 2562 13.37 น.] อ่าน 50
การนิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการประเมิน pisa 2018 [19 กรกฎาคม 2561 15.27 น.] อ่าน 120
มรภ.กาจญจนบุรี ตัวแทน ม.บูรพาและ บริษัท THAIBREV. (SP) ตรวจเยี่ยมพูดคุยเรื่องโครงการทำมาค้าขาย(รร.ปร [19 กรกฎาคม 2561 15.26 น.] อ่าน 80
อบรมโครงการพัฒนาจริยคุณ "โรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ณ ห้องประชุมโรงแรมราชศุภมิตร [19 กรกฎาคม 2561 15.25 น.] อ่าน 230
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน วันนี้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแก่งหลวง [19 กรกฎาคม 2561 15.24 น.] อ่าน 94
พิธีมอบชุดพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ [08 มกราคม 2561 11.19 น.] อ่าน 595
งานลอยกระทง [31 ตุลาคม 2560 02.15 น.] อ่าน 126
ทำบุญโรงเรียน [12 มิถุนายน 2560 14.09 น.] อ่าน 113