กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน โดย: บ้านบ้องตี้ เมื่อ 14 มีนาคม 2562 13.11 น. อ่าน 49
กิจกรรมลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์ โดย: บ้านบ้องตี้ เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 11.53 น. อ่าน 53
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: บ้านบ้องตี้ เมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2562 11.31 น. อ่าน 132
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดา คุณครูก่อเกียรติ วิเชียรบุตร โดย: บ้านบ้องตี้ เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2561 09.57 น. อ่าน 24
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาครูก่อเกียรติ วิเชียรบุตร โดย: บ้านบ้องตี้ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 16.16 น. อ่าน 66
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ บิดาครูสุบิน จรบำรุง (หลวงตาเจต) โดย: บ้านบ้องตี้ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 14.43 น. อ่าน 60
รับมอบจักรยาน โดย ครอบครัวบรรลือฤทธิ์ โดย: บ้านบ้องตี้ เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2561 03.19 น. อ่าน 54
บอกรักพ่อด้วยการทำตามคำสอนพ่อ โดย: บ้านบ้องตี้ เมื่อ 20 สิงหาคม 2560 04.17 น. อ่าน 144
รร.บ้านบ้องตี้ ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาญจนบุรีเขต3 ทั้งหมด 9 รายการ โดย: บ้านบ้องตี้ เมื่อ 20 สิงหาคม 2560 04.11 น. อ่าน 153
มอบเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข โดย: บ้านบ้องตี้ เมื่อ 20 สิงหาคม 2560 04.06 น. อ่าน 156