ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง [18 พฤศจิกายน 2561 13.12 น.] อ่าน 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง [15 พฤศจิกายน 2561 17.51 น.] อ่าน 67
เจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศ สพป.สพ.3 เข้าตรวจเยี่ยม [19 มีนาคม 2558 20.24 น.] อ่าน 178
ผล O-NET ปี 2557 [15 มีนาคม 2558 16.41 น.] อ่าน 812
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิงร่วมรนรงค์ต่อต้านการทุจริต [20 กุมภาพันธ์ 2558 13.52 น.] อ่าน 3188
Website โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง [19 กุมภาพันธ์ 2558 21.43 น.] อ่าน 173
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง [19 กุมภาพันธ์ 2558 21.10 น.] อ่าน 223
facebook โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง [17 กุมภาพันธ์ 2558 08.35 น.] อ่าน 235