ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง โดย: บ้านหนองอิงพิง เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2561 13.12 น. อ่าน 28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธุรการโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง โดย: บ้านหนองอิงพิง เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 17.51 น. อ่าน 40
เจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศ สพป.สพ.3 เข้าตรวจเยี่ยม โดย: บ้านหนองอิงพิง เมื่อ 19 มีนาคม 2558 20.24 น. อ่าน 152
ผล O-NET ปี 2557 โดย: บ้านหนองอิงพิง เมื่อ 15 มีนาคม 2558 16.41 น. อ่าน 767
โรงเรียนบ้านหนองอิงพิงร่วมรนรงค์ต่อต้านการทุจริต โดย: บ้านหนองอิงพิง เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2558 13.52 น. อ่าน 2905
Website โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง โดย: บ้านหนองอิงพิง เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558 21.43 น. อ่าน 157
แผนที่โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง โดย: บ้านหนองอิงพิง เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2558 21.10 น. อ่าน 201
facebook โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง โดย: บ้านหนองอิงพิง เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2558 08.35 น. อ่าน 197