คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐานโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 20.31 น. อ่าน 124
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ เมื่อ 30 สิงหาคม 2561 19.35 น. อ่าน 90
แผ่นพับ "พนันออนไลน์กับภัยท้าทายยุค 4.0" โดย: วัดพระประโทณเจดีย์ เมื่อ 15 สิงหาคม 2561 13.43 น. อ่าน 83