นายอำเภอนครชัยศรี และหน่วยงานราชการร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาโรงเรียน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค [26 มิถุนายน 2563 10.54 น.] อ่าน 16
ดร.สมหมาย เทียนสมใจ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน [07 กุมภาพันธ์ 2563 14.33 น.] อ่าน 34
โรงเรียนวัดงิ้วราย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [07 กุมภาพันธ์ 2563 14.29 น.] อ่าน 50
ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอนครชัยศรี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และให้ความรู้ทักษะอาชีพ [30 มกราคม 2563 13.29 น.] อ่าน 18
โรงเรียนวัดงิ้วรายเข้ารับรางวัลซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบโครงการCoaching team [10 กันยายน 2562 10.58 น.] อ่าน 72
ขอขอบพระคุณ คุณธนพล ธงไชยะ และคุณกรมัย สายทุ้ม ได้มอบทุนการศึกษา [20 สิงหาคม 2562 10.52 น.] อ่าน 80
ผู้ใหญ่ใจดี นำไอศกรีม และเฟรนฟรายมาเลี้ยงนักเรียน [19 สิงหาคม 2562 12.48 น.] อ่าน 57
โรงเรียนวัดงิ้วรายขอขอบพระคุณ [10 กรกฎาคม 2562 13.42 น.] อ่าน 77
โรงเรียนวัดงิ้วราย ขอขอบพระคุณ โรงเจปฐมเปาเก็งเตง [10 กรกฎาคม 2562 13.41 น.] อ่าน 71
สถานีการศึกษาของโรงเรียนวัดงิ้วราย [06 กรกฎาคม 2562 19.43 น.] อ่าน 63