การจัดกิจกรรมการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 [23 กรกฎาคม 2564 10.56 น.] อ่าน 13
แจ้งเลื่อนการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2564 [25 มิถุนายน 2564 10.01 น.] อ่าน 24
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของคณะครู ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [21 มกราคม 2564 13.51 น.] อ่าน 37
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 [20 สิงหาคม 2563 13.11 น.] อ่าน 86
นายอำเภอนครชัยศรี และหน่วยงานราชการร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาโรงเรียน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค [26 มิถุนายน 2563 10.54 น.] อ่าน 105
ดร.สมหมาย เทียนสมใจ สพป.นครปฐม เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน [07 กุมภาพันธ์ 2563 14.33 น.] อ่าน 127
โรงเรียนวัดงิ้วราย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [07 กุมภาพันธ์ 2563 14.29 น.] อ่าน 137
ศูนย์การศึกษานอกระบบอำเภอนครชัยศรี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และให้ความรู้ทักษะอาชีพ [30 มกราคม 2563 13.29 น.] อ่าน 38
โรงเรียนวัดงิ้วรายเข้ารับรางวัลซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบโครงการCoaching team [10 กันยายน 2562 10.58 น.] อ่าน 116
ขอขอบพระคุณ คุณธนพล ธงไชยะ และคุณกรมัย สายทุ้ม ได้มอบทุนการศึกษา [20 สิงหาคม 2562 10.52 น.] อ่าน 174