โรงเรียนวัดงิ้วรายขอขอบพระคุณ โดย: วัดงิ้วราย เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 13.42 น. อ่าน 5
โรงเรียนวัดงิ้วราย ขอขอบพระคุณ โรงเจปฐมเปาเก็งเตง โดย: วัดงิ้วราย เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 13.41 น. อ่าน 2
สถานีการศึกษาของโรงเรียนวัดงิ้วราย โดย: วัดงิ้วราย เมื่อ 06 กรกฎาคม 2562 19.43 น. อ่าน 6
โรงเรียนวัดงิ้วราย ได้เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ โดย: วัดงิ้วราย เมื่อ 09 พฤษภาคม 2562 07.53 น. อ่าน 17
วันที่ 19 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดงิ้วราย ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดย: วัดงิ้วราย เมื่อ 21 มีนาคม 2562 09.47 น. อ่าน 20
วันที่ 29 มกราคม 2562 บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด ได้มอบหนังสือชั้นวางหนังสือ โดย: วัดงิ้วราย เมื่อ 31 มกราคม 2562 09.48 น. อ่าน 81
แนะแนวศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย: วัดงิ้วราย เมื่อ 15 มกราคม 2562 08.34 น. อ่าน 45
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2562 โดย: วัดงิ้วราย เมื่อ 03 มกราคม 2562 09.23 น. อ่าน 70
ลูกเสือ เนตรนารี ร.ร.วัดงิ้วรายร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ โดย: วัดงิ้วราย เมื่อ 27 มิถุนายน 2561 14.28 น. อ่าน 138
ร.ร.วัดงิ้วราย ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดย: วัดงิ้วราย เมื่อ 21 มิถุนายน 2561 10.17 น. อ่าน 157