ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมมาร์ชิ่งความดีของนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง โดย: วัดบางหลวง เมื่อ 22 มีนาคม 2560 09.56 น. อ่าน 199
โรงเรียนวัดบางหลวงได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดมาร์ชชิ่งความดีปีที่ 4 ระดับประเทศ โดย: วัดบางหลวง เมื่อ 21 มีนาคม 2560 15.36 น. อ่าน 202
ขอเชิญชวนเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ได้เข้าแข่งขันการป โดย: วัดบางหลวง เมื่อ 20 มีนาคม 2560 14.11 น. อ่าน 144