ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมมาร์ชิ่งความดีของนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง [22 มีนาคม 2560 09.56 น.] อ่าน 245
โรงเรียนวัดบางหลวงได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดมาร์ชชิ่งความดีปีที่ 4 ระดับประเทศ [21 มีนาคม 2560 15.36 น.] อ่าน 244
ขอเชิญชวนเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ที่ได้เข้าแข่งขันการป [20 มีนาคม 2560 14.11 น.] อ่าน 174