ประกาศโรงเรียนบ้านหนองพลับกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 20 มิถุนายน 2561 15.43 น. อ่าน 132
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 21 มิถุนายน 2560 04.09 น. อ่าน 1625
VTR ประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนดีประจำตำบล โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 07 ตุลาคม 2559 07.37 น. อ่าน 122
โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนบ้านหนองพลับ โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2559 14.11 น. อ่าน 164
คู่มือสำหรับประชาชน โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 14 กรกฎาคม 2559 07.45 น. อ่าน 101
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 15.00 น. อ่าน 149
ผู้ปกครองนักเรียนมอบกระเป๋านักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพลับ โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 14.49 น. อ่าน 217
บริษัทโดล มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 50 ชุด โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 30 กรกฎาคม 2556 12.48 น. อ่าน 261