ยินต้อนรับ นางสาวจุฬารัตน์ เกตุย้อย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 11 มีนาคม 2562 08.49 น. อ่าน 71
ประกาศโรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 23 มีนาคม 2561 15.59 น. อ่าน 119
งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2560 15.15 น. อ่าน 194
พายุเข้า โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 09 มกราคม 2560 14.01 น. อ่าน 128
กิจกรรมการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 10.26 น. อ่าน 109
เทคโนโลยีมีเดียอาสา ครั้งที่6 โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 09 ธันวาคม 2559 15.39 น. อ่าน 119
ตลาดวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 11 กันยายน 2559 14.26 น. อ่าน 181
กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 02 กันยายน 2559 13.26 น. อ่าน 314
เยี่ยมบ้าน โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 16 มกราคม 2559 19.03 น. อ่าน 376