ออกเสียงประชามติ [12 กรกฎาคม 2559 13.03 น.] อ่าน 124