ผลงานเด่นโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา [10 กุมภาพันธ์ 2562 19.05 น.] อ่าน 46
นายสุริยา โนนเสนา ประชุมคณะครู [10 กุมภาพันธ์ 2562 19.02 น.] อ่าน 37
ผอ.สุริยา โนนเสนา รับรางวัลคุรุสดุดี เนื่องในวันครู 16มกราคม 2562 [20 มกราคม 2562 10.01 น.] อ่าน 120
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา อบรมนักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ [26 กรกฎาคม 2560 00.59 น.] อ่าน 156
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกฤติมา ส่งบำเพ็ญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [11 กรกฎาคม 2560 03.21 น.] อ่าน 149
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ยินดีกับมหาบัณฑิต คุณครูศุภรัตน์ ชำนิธุระการ ค.ม. คุรุศาสตรมหาบัณฑิต ว [25 กันยายน 2559 13.52 น.] อ่าน 215
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมงานแสดงมุทิตาจิต คุณครูไมตรี หอมเกตุ และ คุณครูสุพร ศักดิ์เศรษฐ [07 กันยายน 2559 19.24 น.] อ่าน 332
ลูกๆนักเรียนกับ ผอ.โรงเรียน คือความรักที่บริสุทธิ์ [03 กันยายน 2559 22.13 น.] อ่าน 591
29 สิงหาคม 2559 รับการนิเทศโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร [29 สิงหาคม 2559 20.12 น.] อ่าน 258
25 สิงหาคม 2559 นายทศพร จันทรประวัติ นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการอบรมลูกเสือชาวบ [27 สิงหาคม 2559 08.54 น.] อ่าน 531