โรงเรียนได้จัดตั้งบริษัทสร้างการดี ทำกิจกรรม เพาะพันธ์เคราฤาษีและสับปะรดสี [18 กันยายน 2563 14.16 น.] อ่าน 14
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายสมบูรณ์ ไกรคุ้ม ญาติคุณครู จิราภรณ์ ,ครูชวัลลักษณ์ ,ครูพิทักษ์ [10 กันยายน 2563 15.10 น.] อ่าน 17
อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังลุง วันที่ 10 กันยายน 2563 [10 กันยายน 2563 15.06 น.] อ่าน 11
ทำบุญวันสาทรเดือนสิบ เมืองนครศรีธรรมราช [10 กันยายน 2563 11.25 น.] อ่าน 35
รับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [26 มกราคม 2561 10.08 น.] อ่าน 1022