งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดย: วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ เมื่อ 18 กรกฎาคม 2556 05.54 น. อ่าน 239