ประกาศปิดสถานศึกษา ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวงศึกษาธ [03 มกราคม 2564 21.25 น.] อ่าน 9
งาน"ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ" ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [13 พฤศจิกายน 2563 10.18 น.] อ่าน 8
ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอุทุมพร จันทร์ประวัติ เข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 15 ( บ้ [11 พฤศจิกายน 2563 09.57 น.] อ่าน 16
เข้ารับมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย [11 พฤศจิกายน 2563 09.54 น.] อ่าน 25
แข่งขันทักษะวิชาการ งาน [11 พฤศจิกายน 2563 09.48 น.] อ่าน 17
ประชุมคณะกรรมการ [11 พฤศจิกายน 2563 09.43 น.] อ่าน 15
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ [11 พฤศจิกายน 2563 09.40 น.] อ่าน 8
ส่งการแสดงเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง [11 พฤศจิกายน 2563 09.29 น.] อ่าน 6
ร่างระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดระนอง [11 พฤศจิกายน 2563 09.22 น.] อ่าน 5
โรงเรียนบ้านกงางเข้าร่วมรับธงลูกเสือและประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจหาสารเมทแอนฟตมีน [11 พฤศจิกายน 2563 08.58 น.] อ่าน 8