รายการ Perspective มาถ่ายทำที่โรงเรียนบ้านบางปรุด้วย [12 กันยายน 2559 13.18 น.] อ่าน 240
รณรงค์ประชามติ 7 สิงหา [05 กันยายน 2559 11.12 น.] อ่าน 100
รายการอยู่อย่างไทย ตอน บันทึกรัก ณ กะเปอร์ [12 พฤศจิกายน 2558 12.48 น.] อ่าน 253