รายการ Perspective มาถ่ายทำที่โรงเรียนบ้านบางปรุด้วย โดย: บ้านบางปรุ เมื่อ 12 กันยายน 2559 13.18 น. อ่าน 212
รณรงค์ประชามติ 7 สิงหา โดย: บ้านบางปรุ เมื่อ 05 กันยายน 2559 11.12 น. อ่าน 88
รายการอยู่อย่างไทย ตอน บันทึกรัก ณ กะเปอร์ โดย: บ้านบางปรุ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2558 12.48 น. อ่าน 234