การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 11 มกราคม 2561 13.34 น. อ่าน 75
แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 15 มิถุนายน 2560 11.20 น. อ่าน 251
รับสมัครลูกจ้าง โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 03 มิถุนายน 2560 15.56 น. อ่าน 330
ประกาศรับครูอัตราจ้าง โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 04 เมษายน 2560 15.24 น. อ่าน 376
ประกาศบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560 14.59 น. อ่าน 418
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2560 15.45 น. อ่าน 619
ภาพการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน โดย: หาดใหญ่พิทยาคม เมื่อ 21 มกราคม 2557 14.35 น. อ่าน 271