ประกาศผลผูัผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกพลศึกษา) [28 พฤศจิกายน 2563 06.45 น.] อ่าน 65
รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(วิชาเอกพลศึกษา) จำวน 1 อัตรา [16 พฤศจิกายน 2563 16.49 น.] อ่าน 135
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563) [19 มิถุนายน 2563 18.01 น.] อ่าน 317
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน พ.ศ. 2563) [19 มิถุนายน 2563 17.47 น.] อ่าน 43
แจ้งความประสงค์ให้สพม.16 จัดหาที่เรียนให้นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 [12 มิถุนายน 2563 19.57 น.] อ่าน 58
แนวทางปฏิบัติการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [11 มิถุนายน 2563 10.32 น.] อ่าน 38
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการ [09 มิถุนายน 2563 15.03 น.] อ่าน 74
รับเอกสารใบงานเตรียมการเรียนการสอน Online [15 พฤษภาคม 2563 13.34 น.] อ่าน 61
แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online [14 พฤษภาคม 2563 09.20 น.] อ่าน 40
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [02 พฤษภาคม 2563 09.55 น.] อ่าน 64