รับโล่ห์รางวัลสถานศึกษาดีเด่น [22 กรกฎาคม 2558 15.12 น.] อ่าน 227
สสส.จังหวัดยะลาตรวจเยี่ยม [22 กรกฎาคม 2558 15.10 น.] อ่าน 260
โรงเรียนกันตังพิทยากรผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม [22 กรกฎาคม 2558 15.08 น.] อ่าน 158