กิจกรรมการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม"ค่ายคนดีศรีสวัสดิ์" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และ ๔ [11 เมษายน 2562 08.59 น.] อ่าน 952
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [05 เมษายน 2562 21.31 น.] อ่าน 873
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [04 เมษายน 2562 07.28 น.] อ่าน 738
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [03 เมษายน 2562 15.25 น.] อ่าน 436
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 [11 มีนาคม 2562 19.40 น.] อ่าน 1378
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพ [06 มีนาคม 2562 21.57 น.] อ่าน 468
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 [27 กุมภาพันธ์ 2562 11.37 น.] อ่าน 318
แผนผังการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน [05 มกราคม 2562 13.35 น.] อ่าน 155
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม) [19 ธันวาคม 2561 10.20 น.] อ่าน 192
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [26 พฤศจิกายน 2561 16.30 น.] อ่าน 168