กิจกรรมการปฐมนิเทศและเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม"ค่ายคนดีศรีสวัสดิ์" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ และ ๔ โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข เมื่อ 11 เมษายน 2562 08.59 น. อ่าน 824
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โครงการห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข เมื่อ 05 เมษายน 2562 21.31 น. อ่าน 833
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข เมื่อ 04 เมษายน 2562 07.28 น. อ่าน 696
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข เมื่อ 03 เมษายน 2562 15.25 น. อ่าน 397
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข เมื่อ 11 มีนาคม 2562 19.40 น. อ่าน 1234
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพ โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข เมื่อ 06 มีนาคม 2562 21.57 น. อ่าน 442
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2562 11.37 น. อ่าน 315
แผนผังการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข เมื่อ 05 มกราคม 2562 13.35 น. อ่าน 153
ประกาศปิดเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม) โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข เมื่อ 19 ธันวาคม 2561 10.20 น. อ่าน 160
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย: สวัสดิ์รัตนาภิมุข เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2561 16.30 น. อ่าน 153