โครงการประกวดโรงเรียนคุณธรรม โดย: บ้านท่าน้ำตะวันออก เมื่อ 08 ธันวาคม 2560 03.45 น. อ่าน 58
การสอบ O-LAS โดย: บ้านท่าน้ำตะวันออก เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2560 14.18 น. อ่าน 109