การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำและสนามอาคาร1 [08 ธันวาคม 2563 16.18 น.] อ่าน 13
จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2563 [17 มีนาคม 2563 12.57 น.] อ่าน 84
การสรรหาผู้ประกอบการขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 [17 มีนาคม 2563 12.46 น.] อ่าน 79
การสรรหาผู้ประกอบการขายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 [29 มีนาคม 2561 08.04 น.] อ่าน 174
จัดหาผู้ประกอบการขายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2561 [29 มีนาคม 2561 07.55 น.] อ่าน 132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ข้อสอบมาตรฐานกลางปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 กุมภาพันธ์ 2561 15.33 น.] อ่าน 197
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐโรงเรียนวัดพลับพลาชัย [25 ธันวาคม 2560 05.58 น.] อ่าน 147
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ปฐมวัย หนังสือเรียน แบบฝึกหัด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2559 ด้วย [16 กุมภาพันธ์ 2559 10.10 น.] อ่าน 406
ประกาศโรงเรียนวัดพลับพลาชัย เรื่องสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง [17 สิงหาคม 2558 08.56 น.] อ่าน 113
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน [24 มิถุนายน 2558 14.37 น.] อ่าน 165