สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ร.ร.นนทบุรีพิทยา โดย: นนทบุรีพิทยาคม เมื่อ 09 ธันวาคม 2559 14.57 น. อ่าน 165