ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการโรงเรียนวัดโป่งมงคล โดย: วัดโป่งมงคล เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561 15.46 น. อ่าน 113
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย: วัดโป่งมงคล เมื่อ 06 พฤศจิกายน 2561 22.52 น. อ่าน 904
จัดซื้อจัดจ้าง สำนักงาน ก.พ. โดย: วัดโป่งมงคล เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.30 น. อ่าน 48
จัดซื้อจัดจ้าง(กรมชลประทาน) โดย: วัดโป่งมงคล เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.20 น. อ่าน 622
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การไฟฟ้า(PEA) โดย: วัดโป่งมงคล เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.11 น. อ่าน 67
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย: วัดโป่งมงคล เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 14.02 น. อ่าน 145
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย: วัดโป่งมงคล เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 13.57 น. อ่าน 42