ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครูและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โดย: วัดหนองตะเฆ่ เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 15.14 น. อ่าน 101
เอกสารประกวดราคา โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ โดย: วัดหนองตะเฆ่ เมื่อ 27 ธันวาคม 2560 17.58 น. อ่าน 74