ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร [18 พฤษภาคม 2563 14.10 น.] อ่าน 53
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 207 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) [14 พฤษภาคม 2563 08.52 น.] อ่าน 42
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราค [14 พฤษภาคม 2563 08.49 น.] อ่าน 35