ประกาศโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) 132 เมตร โดย: ผินแจ่มวิชาสอน เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2561 15.55 น. อ่าน 79
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.07 โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน โดย: ผินแจ่มวิชาสอน เมื่อ 27 มีนาคม 2561 09.00 น. อ่าน 84
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์ดนตรีสากลและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โดย: ผินแจ่มวิชาสอน เมื่อ 08 มีนาคม 2561 16.19 น. อ่าน 216
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 216 ก โดย: ผินแจ่มวิชาสอน เมื่อ 02 ธันวาคม 2560 04.10 น. อ่าน 209
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคา โดย: ผินแจ่มวิชาสอน เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560 06.16 น. อ่าน 87
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.07 โครงการจัดจ้างเทพื้นคอนกรีตข้างโรงอาหาร โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน โดย: ผินแจ่มวิชาสอน เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2560 14.01 น. อ่าน 123
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน โดย: ผินแจ่มวิชาสอน เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2560 04.27 น. อ่าน 108
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ป.ป.ช.07 โครงการจัดจ้างบุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานขับรถ) โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอ โดย: ผินแจ่มวิชาสอน เมื่อ 02 ตุลาคม 2560 10.24 น. อ่าน 116
ทดสอบจัดซื้อจัดจ้าง โดย: ผินแจ่มวิชาสอน เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2557 10.06 น. อ่าน 197