ประกาศสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย: กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร เมื่อ 25 กรกฎาคม 2558 06.10 น. อ่าน 73