สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการพัฒนาคุ โดย: ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) เมื่อ 13 สิงหาคม 2558 11.17 น. อ่าน 114
ยกเลิกการการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย: ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) เมื่อ 13 สิงหาคม 2558 11.16 น. อ่าน 800