ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารเรียน 2/28 [04 มกราคม 2562 12.57 น.] อ่าน 161
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง [04 ธันวาคม 2561 14.50 น.] อ่าน 127
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) อาคาร 100 ปี ศรีประชา [07 ธันวาคม 2560 03.04 น.] อ่าน 617
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ปี ศรีประชานุถกูล [01 ธันวาคม 2560 06.23 น.] อ่าน 253
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง [15 กันยายน 2558 08.37 น.] อ่าน 368
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556 และ 2557 [15 กันยายน 2558 08.35 น.] อ่าน 245
ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารและปรับปรุงสระว่ายน้ำ [15 กันยายน 2558 08.32 น.] อ่าน 212
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างเวทีโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล [15 กันยายน 2558 08.30 น.] อ่าน 283
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง [15 กันยายน 2558 08.27 น.] อ่าน 176