ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาคารเรียน 2/28 โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 04 มกราคม 2562 12.57 น. อ่าน 39
เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 04 ธันวาคม 2561 14.50 น. อ่าน 28
ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR) อาคาร 100 ปี ศรีประชา โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 07 ธันวาคม 2560 03.04 น. อ่าน 186
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ปี ศรีประชานุถกูล โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 01 ธันวาคม 2560 06.23 น. อ่าน 129
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 15 กันยายน 2558 08.37 น. อ่าน 264
ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ 2556 และ 2557 โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 15 กันยายน 2558 08.35 น. อ่าน 178
ประกาศผลการสอบราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารและปรับปรุงสระว่ายน้ำ โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 15 กันยายน 2558 08.32 น. อ่าน 162
ประกาศผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างเวทีโรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 15 กันยายน 2558 08.30 น. อ่าน 233
ประกาศผลการสอบราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล เมื่อ 15 กันยายน 2558 08.27 น. อ่าน 126