สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ โดย: บ้านหนองโดดอนเสียด เมื่อ 19 มิถุนายน 2562 13.59 น. อ่าน 17
ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภา โดย: บ้านหนองโดดอนเสียด เมื่อ 19 มิถุนายน 2562 13.56 น. อ่าน 18
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดย: บ้านหนองโดดอนเสียด เมื่อ 19 มิถุนายน 2562 13.50 น. อ่าน 32