แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน) โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 20 สิงหาคม 2562 13.29 น. อ่าน 23
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddin โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 19 สิงหาคม 2562 20.22 น. อ่าน 9
ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย: บ้านใหม่ศรีชมภู เมื่อ 19 สิงหาคม 2562 19.53 น. อ่าน 28