โรงเรียนท่าลี่วิทยาประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ฉบับแก้ไขใหม่ตามประกาศ) โดย: ท่าลี่วิทยา เมื่อ 06 สิงหาคม 2558 15.17 น. อ่าน 84
โรงเรียนท่าลี่วิทยา มีความประสงค์ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรย์กายภา โดย: ท่าลี่วิทยา เมื่อ 10 มีนาคม 2558 15.37 น. อ่าน 116
โรงเรียนท่าลี่วิทยา มีความประสงค์ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวิทยาศาสตร์ แบบ CS 208 A โดย: ท่าลี่วิทยา เมื่อ 10 มีนาคม 2558 15.34 น. อ่าน 109
โรงเรียนท่าลี่วิทยา มีความประสงค์ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร โดย: ท่าลี่วิทยา เมื่อ 10 มีนาคม 2558 15.33 น. อ่าน 86