ประกาศ ผลการสอบธุรการโรงเรียน [21 พฤศจิกายน 2562 12.01 น.] อ่าน 73
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน [18 พฤศจิกายน 2562 17.50 น.] อ่าน 79
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน [09 พฤศจิกายน 2562 09.47 น.] อ่าน 120
รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา [19 สิงหาคม 2562 21.06 น.] อ่าน 39
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 สิงหาคม 2562 21.02 น.] อ่าน 33
ประกาศโรงเรียนเซไลวิทยาคม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [19 สิงหาคม 2562 20.51 น.] อ่าน 51
ประกาศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วย [19 สิงหาคม 2562 20.46 น.] อ่าน 38
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17 สิงหาคม 2562 14.56 น.] อ่าน 42