จ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา [04 กันยายน 2560 06.17 น.] อ่าน 70
ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา [04 กันยายน 2560 06.16 น.] อ่าน 57
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา [04 กันยายน 2560 06.16 น.] อ่าน 62
ซื้อสื่อชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม โดยวิธีตกลงราคา [04 กันยายน 2560 06.16 น.] อ่าน 33
ซื้อวัสดุผลิตสื่อ โดยวิธีตกลงราคา [04 กันยายน 2560 06.15 น.] อ่าน 33
จ้างซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีตกลงราคา [04 กันยายน 2560 06.15 น.] อ่าน 17
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีตกลงราคา [04 กันยายน 2560 06.14 น.] อ่าน 19
จ้างงานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีตกลงราคา [04 กันยายน 2560 06.13 น.] อ่าน 23
ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่่่วง โดยวิธีตกลงราคา [04 กันยายน 2560 06.13 น.] อ่าน 29
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ปีงบประมาณ 2558 [04 กันยายน 2560 06.07 น.] อ่าน 14