จ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา โดย: บ้านกุดเม็ก เมื่อ 04 กันยายน 2560 06.17 น. อ่าน 49
ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา โดย: บ้านกุดเม็ก เมื่อ 04 กันยายน 2560 06.16 น. อ่าน 26
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา โดย: บ้านกุดเม็ก เมื่อ 04 กันยายน 2560 06.16 น. อ่าน 36
ซื้อสื่อชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถม โดยวิธีตกลงราคา โดย: บ้านกุดเม็ก เมื่อ 04 กันยายน 2560 06.16 น. อ่าน 16
ซื้อวัสดุผลิตสื่อ โดยวิธีตกลงราคา โดย: บ้านกุดเม็ก เมื่อ 04 กันยายน 2560 06.15 น. อ่าน 18
จ้างซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีตกลงราคา โดย: บ้านกุดเม็ก เมื่อ 04 กันยายน 2560 06.15 น. อ่าน 10
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก โดยวิธีตกลงราคา โดย: บ้านกุดเม็ก เมื่อ 04 กันยายน 2560 06.14 น. อ่าน 11
จ้างงานบริการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยวิธีตกลงราคา โดย: บ้านกุดเม็ก เมื่อ 04 กันยายน 2560 06.13 น. อ่าน 14
ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่่่วง โดยวิธีตกลงราคา โดย: บ้านกุดเม็ก เมื่อ 04 กันยายน 2560 06.13 น. อ่าน 19
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ) ปีงบประมาณ 2558 โดย: บ้านกุดเม็ก เมื่อ 04 กันยายน 2560 06.07 น. อ่าน 9