ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๘ ล ด้วยวิธีการประกวดราคาอ โดย: โพธิ์ชัยทองพิทยาคม เมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2561 10.03 น. อ่าน 74
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๘ ล ด้วยวิ โดย: โพธิ์ชัยทองพิทยาคม เมื่อ 19 มกราคม 2561 15.09 น. อ่าน 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย: โพธิ์ชัยทองพิทยาคม เมื่อ 05 มกราคม 2560 15.36 น. อ่าน 146
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: โพธิ์ชัยทองพิทยาคม เมื่อ 27 ธันวาคม 2559 11.39 น. อ่าน 107