ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ (วิชาการ) โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 11 เมษายน 2562 17.10 น. อ่าน 29
ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 20 มีนาคม 2562 16.03 น. อ่าน 152
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 27 ธันวาคม 2561 12.11 น. อ่าน 141
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 02 ตุลาคม 2561 10.50 น. อ่าน 128
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่งได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11.39 น. อ่าน 116
ประกาศกำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนของผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูด โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 09.57 น. อ่าน 201
ประกาศผลสอบบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 08 พฤษภาคม 2561 13.51 น. อ่าน 137
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูดนตรี โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 07 พฤษภาคม 2561 10.13 น. อ่าน 256
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 07 พฤษภาคม 2561 09.57 น. อ่าน 161
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 27 เมษายน 2561 12.09 น. อ่าน 171