ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 27 ธันวาคม 2561 12.11 น. อ่าน 87
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 02 ตุลาคม 2561 10.50 น. อ่าน 89
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่งได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11.39 น. อ่าน 99
ประกาศกำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนของผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูด โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 09.57 น. อ่าน 174
ประกาศผลสอบบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 08 พฤษภาคม 2561 13.51 น. อ่าน 119
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูดนตรี โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 07 พฤษภาคม 2561 10.13 น. อ่าน 241
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 07 พฤษภาคม 2561 09.57 น. อ่าน 144
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 27 เมษายน 2561 12.09 น. อ่าน 163
ประกาศรับสมัคร-ครูดนตรี-คณิต-นาฎศิลป์ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 03 เมษายน 2561 16.06 น. อ่าน 261
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกตนตรี โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 10 มกราคม 2561 14.28 น. อ่าน 111