ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกตนตรี โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 10 มกราคม 2561 14.28 น. อ่าน 44
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครู ดนตรีสากล โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 09 มกราคม 2561 08.21 น. อ่าน 27
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างสอน วิชาเอกดนตรี โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 25 ธันวาคม 2560 01.15 น. อ่าน 50
ประการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน เพื่อปฏิบัติบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 20 ธันวาคม 2560 02.31 น. อ่าน 55
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 29 ตุลาคม 2560 16.03 น. อ่าน 104