รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่งได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่การเงิน โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 17 กรกฎาคม 2561 11.39 น. อ่าน 21
ประกาศกำหนดวันและเวลาสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนของผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูด โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 09.57 น. อ่าน 99
ประกาศผลสอบบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 08 พฤษภาคม 2561 13.51 น. อ่าน 83
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูดนตรี โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 07 พฤษภาคม 2561 10.13 น. อ่าน 192
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง คณิตศาสตร์ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 07 พฤษภาคม 2561 09.57 น. อ่าน 111
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 27 เมษายน 2561 12.09 น. อ่าน 137
ประกาศรับสมัคร-ครูดนตรี-คณิต-นาฎศิลป์ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 03 เมษายน 2561 16.06 น. อ่าน 246
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกตนตรี โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 10 มกราคม 2561 14.28 น. อ่าน 101
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครู ดนตรีสากล โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 09 มกราคม 2561 08.21 น. อ่าน 58
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างสอน วิชาเอกดนตรี โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 25 ธันวาคม 2560 01.15 น. อ่าน 141