ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับม.ต้น ชุดอุต โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 12 เมษายน 2561 09.44 น. อ่าน 132
ประกาศโรงเรียนน้้าดิบวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 30 มีนาคม 2561 10.07 น. อ่าน 91
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 30 มีนาคม 2561 09.48 น. อ่าน 83
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 09 มีนาคม 2561 14.44 น. อ่าน 80
ประกาศโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุด โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 09 มีนาคม 2561 14.38 น. อ่าน 95
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม โดย: น้ำดิบวิทยาคม เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2561 16.57 น. อ่าน 75