ประกาศผลการสรรหาและการขึ้นบัญชีบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเ โดย: บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2561 11.20 น. อ่าน 18