ประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเครื่องนอนและอุปกรณ์บริหารจัดการนักเรียนพักนอน [24 กันยายน 2561 17.32 น.] อ่าน 76
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเคร [24 กันยายน 2561 17.30 น.] อ่าน 50
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเครื่องนอนและอุปกรณ์บริหารจั [24 กันยายน 2561 17.29 น.] อ่าน 37
"รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559" [24 กันยายน 2561 15.34 น.] อ่าน 33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน [20 กันยายน 2560 10.16 น.] อ่าน 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [20 กันยายน 2560 10.02 น.] อ่าน 37
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [20 กันยายน 2560 09.54 น.] อ่าน 51
จัดซื้อวัสดุโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ [20 กันยายน 2560 09.44 น.] อ่าน 121
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน (มัธยมศึกษา) [20 กันยายน 2560 09.41 น.] อ่าน 132
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการระดับประถม [20 กันยายน 2560 09.33 น.] อ่าน 41