ประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเครื่องนอนและอุปกรณ์บริหารจัดการนักเรียนพักนอน โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 24 กันยายน 2561 17.32 น. อ่าน 44
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเคร โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 24 กันยายน 2561 17.30 น. อ่าน 22
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน เครื่องครัวเครื่องนอนและอุปกรณ์บริหารจั โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 24 กันยายน 2561 17.29 น. อ่าน 17
"รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559" โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 24 กันยายน 2561 15.34 น. อ่าน 27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 20 กันยายน 2560 10.16 น. อ่าน 50
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 20 กันยายน 2560 10.02 น. อ่าน 33
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 20 กันยายน 2560 09.54 น. อ่าน 41
จัดซื้อวัสดุโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 20 กันยายน 2560 09.44 น. อ่าน 75
จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน (มัธยมศึกษา) โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 20 กันยายน 2560 09.41 น. อ่าน 114
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการระดับประถม โดย: ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เมื่อ 20 กันยายน 2560 09.33 น. อ่าน 33