ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [04 มีนาคม 2563 15.10 น.] อ่าน 20
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [20 กุมภาพันธ์ 2563 14.22 น.] อ่าน 25