ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ข ( ในเขตแผ่นดินไห โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 03 ธันวาคม 2558 15.44 น. อ่าน 239
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักนักเรียนแบบอาชีวศึกษา โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 03 พฤศจิกายน 2558 21.53 น. อ่าน 117
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้ โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 12 มีนาคม 2558 16.06 น. อ่าน 162
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่ชำรุดทรุดโทรม โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 11 มีนาคม 2558 14.30 น. อ่าน 164
ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ฯ ที่ชำรุด โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2558 23.15 น. อ่าน 154
โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2556 โดย: ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ 25 มกราคม 2557 16.31 น. อ่าน 221