จ้างติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านหนองพลับ โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 10 มิถุนายน 2559 09.12 น. อ่าน 122
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 10 มิถุนายน 2559 09.09 น. อ่าน 98
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 14 สิงหาคม 2558 14.37 น. อ่าน 126
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาวิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 09 มกราคม 2558 13.14 น. อ่าน 163
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2557 09.07 น. อ่าน 222
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑,๘๑๗ ตารางเมตร โดย: บ้านหนองพลับ เมื่อ 16 ธันวาคม 2556 08.24 น. อ่าน 178