ประกาศรับนักการภารโรง โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 12.28 น. อ่าน 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 27 ธันวาคม 2560 08.07 น. อ่าน 36
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดย: วัดเกษตรกันทราราม เมื่อ 14 ธันวาคม 2560 02.15 น. อ่าน 58