ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 สิงหาคม 2562 17.55 น.] อ่าน 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 สิงหาคม 2562 17.54 น.] อ่าน 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีสำหรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 สิงหาคม 2562 17.53 น.] อ่าน 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 สิงหาคม 2562 17.49 น.] อ่าน 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน และอาคารประกอบโดยวิธีเฉพาะเจาะ [19 สิงหาคม 2562 17.47 น.] อ่าน 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกลองชุดเพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี [19 สิงหาคม 2562 17.44 น.] อ่าน 1
ประกาศ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบซ่อมแซมอาคารเรียน ครุภัณฑ์และสิ [12 ธันวาคม 2560 08.22 น.] อ่าน 116
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น [27 ธันวาคม 2557 18.59 น.] อ่าน 210
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบสิ่งก่อสร้างอื่น งบอุทก [15 เมษายน 2557 16.04 น.] อ่าน 674
ด้วยโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 งบประมาณ 3,400,00 [29 กรกฎาคม 2556 21.37 น.] อ่าน 468