ประกาดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร/หอประชุมแบบ 101ล./27 (พิเศษ) ปรับปรุงขั้นบนเป็นโรงพลศึกษา โดย: วัดประทุมทายการาม เมื่อ 20 ธันวาคม 2560 09.37 น. อ่าน 179
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 โดย: วัดประทุมทายการาม เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560 01.33 น. อ่าน 63
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบสปช.105/29 และแบบ สปช.2/28 โดย: วัดประทุมทายการาม เมื่อ 29 มกราคม 2558 12.54 น. อ่าน 143
ประกาศประกวดราคาจ้างก้อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล้ง) โดย: วัดประทุมทายการาม เมื่อ 24 ธันวาคม 2557 14.01 น. อ่าน 387