ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ของโรงเรียน [06 ธันวาคม 2560 12.55 น.] อ่าน 87