ประกาศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ ๒๐๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ของโรงเรียน โดย: บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 เมื่อ 06 ธันวาคม 2560 12.55 น. อ่าน 65